Nederland als EU-voorzitter

De eerste helft van 2016 zit Nederland de Raad van Ministers van de EU voor.

VOICE-OVER:
De eerste zes maanden van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie.
Nederland zit dan in Brussel en Luxemburg de vergaderingen voor. De informele bijeenkomsten voor Europese gasten zijn in hartje Amsterdam.
Het Scheepvaartmuseum en het marineterrein illustreren de internationale oriëntatie van Nederland.

Als voorzitter wil Nederland werken aan het verbeteren van de Europese samenwerking.
We zetten stappen vooruit als we ons op hoofdzaken richten:

  • Een veilig en vrij Europa, en een gezamenlijke aanpak van conflicten;
  • Een effectieve en eerlijke interne markt - met banengroei en fatsoenlijke lonen;
  • Een gezamenlijk, rechtvaardig migratie- en asielbeleid;
  • Een toekomstbestendig klimaat- en energiebeleid - met groene groei en zekerheid van energie;
  • En een sterke en stabiele eurozone - met gezonde begrotingen en  moderne economieën.

We willen een innovatieve unie zijn, met het oog op welvaart en voorspoed voor haar burgers.
Dat kan alleen door een unie te zijn die mensen centraal stelt, door hen te betrekken bij wat Europa besluit.

We zijn realistisch: Europese samenwerking is vaak een kwestie van kleine stappen en compromissen.  We weten dat we veel kwesties van vandaag en morgen alleen samen kunnen oplossen. De actualiteit vraagt dit van ons.

Hier wil Nederland aan werken. Niet alleen voor zes maanden, maar ook voor de jaren die komen.
Welkom in Nederland.